--------------------------------------------------------لطفا از مرورگرهای اینترنت اکس‍‍پلورر و موبایل استفاده نکنید--------------------------------------------------------
1397-02-23

تمرین اتوکد

موارد زیر را در اتوکد تمرین نمایید. برای مورد اول، نماهای جانبی، روبرو و بالا را رسم نمایید. به خطوط ندید دقت کنید. این شکل‌ها تنها برای نمونه هستند.

 

 

dav

dav