--------------------------------------------------------لطفا از مرورگرهای اینترنت اکس‍‍پلورر و موبایل استفاده نکنید--------------------------------------------------------
1397-02-15

نقشه کشی 8-10

زمان امتحان: شنبه 29 اردیبهشت – ساعت 8-10

فیلمی برای تمرین اتوکد، همانند فیلم‌هایی که در کلاس ارائه شد.

چند تمرین برای اتوکد – کلیک کنید

دانشجویان توجه نمایند که اگر تاریخ امتحان تئوری برای شما در سایت گلستان تعیین شده است، در تاریخ 29 اردیبهشت، تنها آزمون عملی گرفته خواهد شد. اما اگر در سایت گلستان تاریخی اعلام نشده؛ امتحان عملی و تئوری همزمان گرفته می‌شود. امتحان عملی از نرم‌افزار اتوکد است.