--------------------------------------------------------لطفا از مرورگرهای اینترنت اکس‍‍پلورر و موبایل استفاده نکنید--------------------------------------------------------
1397-02-15

نقشه‌کشی 10-12

نمرات رشته برق

نمرات رشته صنایع

دانشجویانی که نمره آنها ثبت نشده با من تماس بگیرند. ترجیحا با واتساپ. کسی درس رو حذف نکند، چون نمرات افزایش می‌یابند. برای امتحان نهایی بیشتر تلاش کنید.

 

دانشجویان توجه نمایند که اگر تاریخ امتحان تئوری برای شما در سایت گلستان تعیین شده است، در تاریخ 2 خرداد، تنها آزمون عملی گرفته خواهد شد. اما اگر در سایت گلستان تاریخی اعلام نشده؛ امتحان عملی و تئوری همزمان گرفته می‌شود.