--------------------------------------------------------لطفا از مرورگرهای اینترنت اکس‍‍پلورر و موبایل استفاده نکنید--------------------------------------------------------
1397-02-18

استاتیک و مقاومت مصالح

تمرین رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی برای جلسه سه‌شنبه- کلیک کنید

تمرین برای جلسه یکشنبه آینده علاوه بر تمرینات قبلی – کلیک کنید

برای امتحان پایانترم بیشتر تلاش کنید. نمرات پایین با ارفاق درنظر گرفته شده‌اند.

نمره میان‌ترم دوم استاتیک و مقاومت مصالح