--------------------------------------------------------لطفا از مرورگرهای اینترنت اکس‍‍پلورر و موبایل استفاده نکنید--------------------------------------------------------
1395-06-30

ارتعاشات مکانیکی-دانشگاه هرمزگان

 

منابع درسی:

“کتاب تئوری ارتعاشات و کاربردها” نوشته: ویلیام تامسون

“ارتعاشات مکانیکی” نوشته: سینگیریسیو اس. رائو

“تحلیل و تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی” نوشته: ویلیام ستو