--------------------------------------------------------لطفا از مرورگرهای اینترنت اکس‍‍پلورر و موبایل استفاده نکنید--------------------------------------------------------
1397-02-15

ارتعاشات مکانیکی-پیام‌نور

نمره امتحان میان‌ترم برحسب سه رقم سمت راست شماره دانشجویی

با تلاش بیشتر برای امتحان پایان‌ترم می‌توانید نمره میان‌ترم را نیز افزایش دهید.